Gaja z Hückelovy vily

12.12.2012 15:02

Gaja z Hückelovy vily , DKK 0/0, DLK 0/0, splněna zkouška BH